Tämä resurssi käsittelee montaa eri taitoaluetta. Viisiosioisessa E-oppivan kurssissa perehdytään digiopastajan taitoihin – Mitkä ovat yleisimmät aiheet, joista digitukea annetaan ja mitä eettisiä ohjeita täytyy opastattaessa ottaa huomioon?

Kohderyhmät
Vetäjät
Ikäryhmä
Aikuiset
Osaamistaso i
Taso 3
Julkaisumuoto
Verkko-oppiminen
Tekijänoikeus i
Creative Commons (BY-NC-ND)
Kieli
Suomi , Englanti

Yleistavoite

Tiedon hankkiminen

Vaadittava valmisteluaika vetäjälle

vähemmän kuin tunti

Taitoalue

2 - Viestintä ja yhteistyö

Toimintaan vaadittava aika (osallistujalle)

0–1 tuntia

Resurssin alkuperäinen luontiajankohta

Suomi