Kirjasto > Turvallisuus > 4.1 Laitteiden suojaaminen
Laitteiden ja digitaalisen sisällön suojaaminen, digitaalisten ympäristöjen riskien ja uhkien ymmärtäminen. Tietoisuus turvallisuus- ja varmuustoimista sekä asianmukainen suhtautuminen luotettavuuteen ja yksityisyyteen.