Laitteiden ja digitaalisen sisällön suojaaminen, digitaalisten ympäristöjen riskien ja uhkien ymmärtäminen. Tietoisuus turvallisuus- ja varmuustoimista sekä asianmukainen suhtautuminen luotettavuuteen ja yksityisyyteen

4.1 Laitteiden suojaaminen

Laitteiden ja digitaalisen sisällön suojaaminen, digitaalisten ympäristöjen riskien ja uhkien ymmärtäminen.
Tietoisuus turvallisuus- ja varmuustoimista sekä asianmukainen suhtautuminen luotettavuuteen ja yksityisyyteen.

4.2 Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen

Sen ymmärtäminen, miten henkilön yksilöiviä tietoja käytetään ja jaetaan niin, että pystyy suojaamaan itsensä ja muut vahingolta, sekä sen ymmärtäminen, että digitaalipalvelut kertovat ”Tietosuojamenettelyssään”, miten käyttävät henkilötietoja.

4.3 Terveyden ja hyvinvoinnin suojaaminen

Terveysriskien sekä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin uhkien välttäminen digitaalitekniikoita käyttäessä.
Itsen ja muiden suojaaminen mahdollisilta vaaroilta digitaalisissa ympäristöissä (esim. verkkokiusaaminen), tietoisuus digitaalitekniikoista, joita käytetään sosiaaliseen hyvinvointiin ja osallisuuteen.

4.4 Ympäristönsuojelu

Tietoisuus digitaalitekniikoiden ja niiden käytön vaikutuksesta ympäristöön.