Teknisten ongelmien tunnistaminen laitteita ja digitaalisia ympäristöjä käytettäessä, sekä näiden ongelmien ratkaisu (vian etsinnästä aina monimutkaisempiin ongelmiin).

5.1 Teknisten ongelmien ratkaiseminen

Teknisten ongelmien tunnistaminen laitteita ja digitaalisia ympäristöjä käytettäessä, sekä näiden ongelmien ratkaisu (vian etsinnästä aina monimutkaisempiin ongelmiin).

5.2 Tarpeiden ja niiden teknisten ratkaisujen tunnistaminen

Tarpeiden arviointi sekä digitaalisten työkalujen ja mahdollisten teknisten ratkaisujen tunnistaminen, arviointi, valinta ja käyttö niihin vastaamiseen.
Digitaalisten ympäristöjen säätäminen ja muuttaminen vastaamaan omiin tarpeisiin (esim. saavutettavuus).

5.3 Digitaalitekniikoiden luova käyttäminen

Digitaalisten työkalujen ja tekniikoiden käyttö tiedon luomiseen sekä uusien prosessien ja tuotteiden kehittämiseen.
Osallistuminen kognitiivisiin prosesseihin sekä yksin että yhdessä toisten kanssa, tarkoituksena ymmärtää ja ratkaista käsitteellisiä ongelmia ja ongelmatilanteita digitaalisissa ympäristöissä.

5.4 Digitaalisten taitojen puutteiden tunnistaminen

Sen ymmärtäminen, mitä omissa digitaalisissa taidoissa pitää parantaa tai päivittää.
Toisten tukeminen heidän digitaalisten taitojensa kehityksessä; mahdollisuuksien etsiminen oman itsensä kehittämiseen.
Digitaalisen kehityksen seuraaminen.

Eniten katsotut resurssit

Uudet resurssit