Kirjasto > Laitteiden käyttö > 0.3 Älypuhelinten käyttö
Älypuhelimen käynnistäminen, sen painikkeiden käyttö sekä älypuhelimen pääkäyttöliittymän käyttö.