Tiedontarpeiden ilmaisu, digitaalisen tiedon ja sisällön paikantaminen ja nouto. Lähteen ja sen sisällön soveltuvuuden arviointi. Digitaalisen tiedon ja sisällön tallennus, hallinta ja organisointi.

1.1 Tiedon ja digitaalisen sisällön selaus, etsintä ja suodattaminen

Tiedontarpeiden ilmaisu, tiedon ja sisällön haku digitaalisissa ympäristöissä, tiedon ja sisällön käyttö sekä niiden välillä siirtyminen. Omien hakustrategioiden luonti ja päivittäminen

1.2 Tiedon ja digitaalisen sisällön arviointi

Tiedon(lähteiden) ja digitaalisen sisällön uskottavuuden ja luotettavuuden analysointi, vertailu, tulkinta ja kriittinen arviointi.

1.3 Tiedon ja digitaalisen sisällön hallinta

Digitaalisten ympäristöjen tiedon ja sisällön organisointi, tallennus ja noutaminen; niiden organisointi ja käsittely strukturoidussa ympäristössä.