Kirjasto > Digitaaliset sisällöt > 3.2 Digitaalisen sisällön sopeuttaminen ja uudelleen käsittely
Tiedon ja sisällön muokkaaminen, jalostaminen, parantaminen ja sopeuttaminen olemassa olevaan tietopohjaan. Uuden, alkuperäisen ja merkityksellisen sisällön ja tiedon luominen.