Digitaalisen tiedon luominen ja muokkaaminen eri muodoissa sekä itseilmaisu digitaalisilla keinoilla.

3.1 Digitaalisen sisällön kehittäminen

Digitaalisen sisällön luominen ja muokkaaminen eri muodoissa.
Itseilmaisu digitaalisilla keinoilla.

3.2 Digitaalisen sisällön sopeuttaminen ja uudelleen käsittely

Tiedon ja sisällön muokkaaminen, jalostaminen, parantaminen ja sopeuttaminen olemassa olevaan tietopohjaan. Uuden, alkuperäisen ja merkityksellisen sisällön ja tiedon luominen.

3.3 Tekijänoikeus ja luvat

Sen ymmärtäminen, miten tekijänoikeus ja luvat liittyvät tietoon, digitaaliseen tietoon sekä sisältöön.

3.4 Ohjelmointi

Ymmärrettävien ohjeiden suunnittelu ja kehittäminen tietokonejärjestelmälle, tarkoituksena ratkaista annettu ongelma tai suorittaa tietty tehtävä.