Kirjasto > Viestintä ja yhteistyö > 2.5 Verkkoetiketti
Käyttäytymisnormien ja osaamisen tiedostaminen käytettäessä digitaalitekniikoita ja oltaessa vuorovaikutuksessa digitaalisissa ympäristöissä. Viestintästrategioiden soveltaminen eri yleisöille sekä kulttuuristen ja sukupolvien välisten erojen tiedostaminen digitaalisissa ympäristöissä.