Kirjasto > Viestintä ja yhteistyö > 2.3 Kansalaisena toimiminen digitaalitekniikoiden kautta
Osallistuminen yhteiskuntaan käyttämällä julkisia ja yksityisiä digitaalipalveluita; etsiä mahdollisuuksia voimaantumiseen ja osallistuvaan kansalaisuuteen digitaalitekniikoita käyttämällä.