Viestintä erilaisten digitaalitekniikoiden avulla sekä ymmärrys siitä, mitä sopiva digitaaliviestintä tarkoittaa tietyssä kontekstissa.

2.1 Vuorovaikutus digitaalitekniikoiden kautta

Vuorovaikutuksessa toimiminen erilaisten digitaalitekniikoiden kautta sekä sen ymmärtäminen, mitä digitaalinen viestintä tarkoittaa tietyssä kontekstissa.

2.2 Jakaminen digitaalitekniikoiden kautta

Tiedon ja digitaalisen sisällön jakaminen digitaalitekniikoiden kautta, välittäjänä toimiminen, viittaus- ja tekijyyskäytäntöjen tunteminen.

2.3 Kansalaisena toimiminen digitaalitekniikoiden kautta

Osallistuminen yhteiskuntaan käyttämällä julkisia ja yksityisiä digitaalipalveluita; etsiä mahdollisuuksia voimaantumiseen ja osallistuvaan kansalaisuuteen digitaalitekniikoita käyttämällä.

2.4 Yhteistyö digitaalitekniikoiden kautta

Digitaalisten työkalujen ja tekniikoiden käyttäminen yhteistyöprosesseissa sekä tiedon, resurssien ja osaamisen uudelleenrakentamisessa ja -luomisessa.

2.5 Verkkoetiketti

Käyttäytymisnormien ja osaamisen tiedostaminen käytettäessä digitaalitekniikoita ja oltaessa vuorovaikutuksessa digitaalisissa ympäristöissä.
Viestintästrategioiden soveltaminen eri yleisöille sekä kulttuuristen ja sukupolvien välisten erojen tiedostaminen digitaalisissa ympäristöissä.

2.6 Digitaalisen identiteetin hallinta

Yhden tai useamman digitaalisen identiteetin luonti ja hallinta.
Oman maineen suojelu sekä sen tiedon hallinta, jota tuotetaan digitaalisia työkaluja, ympäristöjä ja palveluja käyttämällä.