UKK

 1. Mikä on Digital Travellers -hanke?

Digitaalinen syrjäytyminen on nykyään todelllinen uhka, sillä EU:n tietojen mukaan tällä hetkellä lähes puolella (44 %) eurooppalaisista ei ole edes perustason digitaalitaitoja. Suurin uhka digitaalisesta syrjäytymisestä on väestönosilla, joihin kuuluu maaseutualueilla eläviä tai matalan tulotason perheistä tulevia ihmisiä, vanhuksia, maahanmuuttajia ja pakolaisia, sekä jossain määrin myös koulunsa keskeyttäneitä. Kun yhä suurempi osa päivittäisestä asioinnista tapahtuu verkossa – veroilmoitusten täyttämisestä aina sosiaalietuuksien tai työpaikan hakemiseen, verkkopankin käyttöön tai junalipun varaamiseen – niillä, joilla ei ole taitoja hoitaa näitä asioita verkossa, on vakava riski syrjäytyä sosiaalisesti.

Tässä kirjastoilla on mahdollisuus toimia. Euroopan 65 000 kirjastoa, joissa käy yli 100 miljoonaa asiakasta vuosittain, ovat jo muokanneet tarjontaansa digitaaliajan asiakkaiden tarpeiden mukaan. Kirjastot tarjoavat muutakin kuin ilmaisen langattoman internetin ja tietokoneita käytettäväksi – ne näyttävät muille mallia digitaalisten perustaitojen kehittämisessä.

Digital Travellers -hanke käyttää hyväkseen tätä ainutlaatuista verkostoa. Tavoitteena on viedä kirjastojen tarjonta vielä askeleen pidemmälle, ja näyttää kokeilun avulla miten haavoittuvien väestönosien digitaalista koulutusta voidaan parantaa suuressa mittakaavassa, tehokkaasti ja pienillä kustannuksilla käyttämällä ”kouluttajakoulutus”-menetelmää sekä jakamalla kumppanimaiden parhaita käytäntöjä ja resursseja.

The Digital Travellers project will leverage this unique network. With their help the objective is to go one step further, and through a pilot show how to improve digital education of vulnerable populations, on a large scale, efficiently and at a minimum cost, using ‘a train-the-trainer’ methodology, and sharing best practices and resources from partner countries.

Neljästä Euroopan maasta, Belgiasta, Suomesta, Alankomaista ja Puolasta, tulevat kahdeksankymmentä vapaaehtoista kirjastolaista saavat koulutuksen ja käyttöoikeuden suureen kokoelmaan testattuja resursseja. Heitä pyydetään järjestämään digitaalitaitoja käsitteleviä työpajoja digitaalisessa syrjäytymisvaarassa oleville kohderyhmille, kuten vanhuksille, työttömille tai koulun kesken jättäneille.

Osaamista arvioidaan sekä tilaisuutta ennen että sen jälkeen, jotta pystytään tekemään mielekkäitä johtopäätöksiä. Tulokset julkistetaan ja käytetyt menetelmät jaetaan. Kaikki tukimateriaalit sekä resurssit tulevat saataville verkossa olevaan resurssitietokantaan, joka on mahdollisimman monen kirjastolaisen käytettävissä.

Jotta hanketta voidaan yhä laajentaa ja vaatia sellaista politiikkaa, joka tukee digitaalisesti ja sosiaalisesti syrjäytyneitä, kansallisten konferenssien sekä jokavuotisen, Brysselissä järjestettävän Generation Code -tapahtuman kautta halutaan auttaa tärkeitä sidosryhmiä epävirallisen oppimisen alalla sekä päättäjiä.

 

 1. Miten DT-resurssitietokantaa selataan?

DT-resurssit on ryhmitelty kuuteen taitoalueeseen: Laitteiden käyttö, Informaatiolukutaito, Viestintä ja yhteistyö, Digitaalisen sisällön tuottaminen, Turvallisuus ja ongelmanratkaisu. Kirjasto-kohdasta löytyy hakukone, jossa on useita suodattimia, ja joka auttaa etsimään juuri sinun tarpeisiisi soveltuvat resurssit. Jos etsit jotain tiettyä aihetta, voit hakea myös avainsanoilla käyttämällä hakukenttää kotisivun oikeassa ylälaidassa.

 

 1. Mikä on eurooppalainen digitaalisen osaamisen viitekehys (DigComp2.1)?

‘The DigComp is a tool to improve citizens’ digital competence elaborated by the Human Capital and Employment Unit on behalf of the Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion of the European Commission.’ (The Digital Competence Framework for Citizens – European Commission – Joint Research Center)

”DigComp on kansalaisten digitaalisen osaamisen kehittämiseen tarkoitettu työkalu, jonka on kehittänyt Inhimillisen pääoman ja työllisyyden yksikkö Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston puolesta.” (Eurooppalainen digitaalisen osaamisen viitekehys kansalaisille – Euroopan komissio – Yhteinen tutkimuskeskus)

Tietokannassa on kuusi taitoaluetta, joista viisi tulee DigCompista, sekä kahdeksan osaamistasoa.

 

Taitoalueet

 

 • Laitteiden käyttö
 • Informaatiolukutaito
 • Viestintä ja yhteistyö
 • Digitaalisen sisällön tuottaminen
 • Turvallisuus
 • Ongelmanratkaisu

 

 

Osaamistasot

 

1-2 Perustaso

3-4 Keskitaso

5-6 Edistynyt

7-8 Asiantuntija

 

Lisätietoja löydät osoitteesta: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf

 

 1. Joudunko monelle postituslistalle, jos rekisteröidyn?

Yhteystietojasi ei jaeta yhdenkään kolmannen osapuolen kanssa. Saatamme toisinaan lähettää tietoa tietokannan käyttäjille. Jos et halua saada tällaista tietoa, laita rasti lähettämisen kieltävään laatikkoon luo tili -sivulla.

 

 1. Kuka voi rekisteröityä resurssitietokannan käyttäjäksi?

Kuka tahansa voi rekisteröityä ja käyttää resurssikirjastoa. Kun luot tilin, sinulta kysytään missä roolissa toimit tällä hetkellä ja missä roolissa haluat käyttää resursseja.

 

 1. Miten löydän tarpeitani vastaavat resurssit?

On eri tapoja, joilla voit löytää tarpeitasi vastaavat resurssit.

Voit joko käyttää kotisivulla olevaa hakukonetta, selata kirjastoa DigComp-luokkien ja alaluokkien avulla tai hienosäätää hakua kuudesta eri kategoriasta käyttämällä suodatinjärjestelmää.

 

 1. Miksi osa resursseista on englanniksi ja osa muilla kielillä?

Tämän resurssitietokannan koonneeseen alkuperäiseen työryhmään osallistui viisi maata (Belgia, Suomi, Ranska, Alankomaat, Puola), jotka kirjoittivat resurssinsa omilla kielillään. Lisäksi iso joukko resursseja käännettiin englanniksi, jotta muiden maiden olisi helpompi käyttää niitä. Kaikilla resursseilla kielestä riippumatta on sisältötiivistelmä englanniksi. Ajan myötä todennäköisesti lisäämme olemassa olevien resurssien käännösversioita.

 

 1. Maksaako resurssien käyttö tai lataaminen?

Suurin osa resursseja on vapaasti ladattavissa ja käytettävissä. Mikäli näin ei erityisehtojen pätiessä ole, tästä on erillinen mainita resurssisivulla Tekijänoikeus-osiossa heti Kuvaus-osion alla.

 

Jos sinulla on muita kysymyksiä, joihin et löydä vastausta täältä, ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöösi käyttämällä tätä lomaketta