Digital Travellers - resurssikirjasto

Mikä on Digital Travellers ?

Digital Travellers (DT) on hanke, jonka tavoitteena on tukea niiden ihmisten digitaalista osallisuutta, joiden digitaalitaitojen puutteet haittaavat heidän osallistumistaan yhteiskuntaan.

 

Euroopan komission tietojen mukaan lähes puolella Euroopan väestöstä (44 %) ei ole digitaalisia perustaitoja, vaikka samaan aikaan ennustetaan, että noin 90 %:ssa tulevaisuuden työpaikoista vaaditaan näitä taitoja. Yhteiskunnastamme tulee koko ajan digitaalisempi, ja digitaalisia perustaitoja tarvitaan sellaisiin päivittäisiin tehtäviin kuin verkkopankin käyttöön, laskujen maksamiseen, veroilmoituksen tekemiseen ja muihin valtion palveluihin.

 

DT-hankkeen tärkein tavoite on parantaa mahdollisimman suuren ihmisjoukon digitaalitaitoja. Toissijainen tavoite on osoittaa kokeilun kautta, kuinka tämä lopullinen tavoite voidaan saavuttaa tehokkaasti ja pienillä kustannuksilla käyttämällä ”kouluttajakoulutus”-menetelmää ja ruohonjuuritason lähestymistapaa, joka käyttää hyväkseen kirjaston työntekijöiden läheisyyttä haavoittuvien ryhmien kanssa.

 

Lisää hankkeesta voit lukea osoitteesta: https://www.digitaltravellers.org/ 

Valitse kieli :
www
pl
fr
fi
nl